ŽIV | Žmogaus Imunodeficito Viruso Ag Ir Antikūnų Nustatymo | Sertifikato Išdavimas

Sertifikatas išduodamas asmenims, išvykstantiems gyventi ar norintiems gauti ilgalaikes vizas į kai kurias šalis, tolimųjų reisų vairuotojams, išvykstantiems mokytis ilgesniam laikui, norintiems gauti kitų šalių pilietybę. Sertifikatas yra oficialus dokumentas, išduodamas trimis kalbomis (lietuvių, rusų ir anglų), asmeniui pateikus identifikacinius duomenis.