Kepenų Fermentų | Tyrimai

Kraujo paėmimo paslaugos mokestis 2.00 €

Tyrimas Kaina Aprašymas
AST | Asparagininė Transaminazė 3.00 € Išsamiau
ALT | Alanininė transaminazė 3.00 € Išsamiau
ALP | Šarminė Fosfatazė 2.80 € Išsamiau
Šarminės fosfatazės izofermentai 42.00 € Išsamiau
GGT | Gama Gliutamiltranspeptidazė 2.80 € Išsamiau
BIL-T | Bendras Bilirubinas 2.80 € Išsamiau
BIL-D | Tiesioginis Bilirubinas 2.80 € Išsamiau
Netiesioginis Bilirubinas 2.80 € Išsamiau
Ceruloplazminas 21.00 € Išsamiau