Kepenų Fermentų | Tyrimai

Kraujo paėmimo paslaugos mokestis 2.00 €

Tyrimas Kaina Aprašymas
AST | Asparagininė Transaminazė 3.50 € Išsamiau
ALT | Alanininė transaminazė 3.50 € Išsamiau
ALP | Šarminė Fosfatazė 3.50 € Išsamiau
Šarminės fosfatazės izofermentai 42.00 € Išsamiau
GGT | Gama Gliutamiltransferazė 3.50 € Išsamiau
BIL-T | Bendras Bilirubinas 3.50 € Išsamiau
BIL-D | Tiesioginis Bilirubinas 3.50 € Išsamiau
Netiesioginis Bilirubinas 3.50 € Išsamiau
Ceruloplazminas 21.00 € Išsamiau