CK-MB | Kreatinkinazės širdies izofermentas

Kreatinkinazės širdies izofermento (CK-MB) aktyvumo nustatymas – vienas iš laboratorinių miokardo infarkto rodiklių. Šis rodiklis, skirtingai nuo troponino T, nekoreliuoja su širdies raumens pažeidimo dydžiu. CK-MB, panašiai kaip ir troponinai, gali rodyti miokardo infarktą ir tada, kai EKG nerodo tokios patologijos. Atsiradimo kraujotakoje (nuo skausmų pradžios): 2-6 val., maksimalus išsiskyrimo laikas (nuo skausmų pradžios): 12-24 val., sugrįžimas į normą (nuo skausmų pradžios): 7 paros.