Norite greitai pasitikrinti sveikatą ir gauti reikiamą pažymą?

Mes turime džiugią naujieną.

Tai jau galite padaryti Rezus.lt Šiauliuose, adresu Gumbinės g. 33C bei Žemaitės g. 22 Vilniuje!

Sekite naujienas apie paslaugos pradžią, darbo laikus ir kainas!

Sveikatos pažymoms gauti būtina išankstinė registracija tel. nr.:
+370 685 17 183 (Šiauliai);
+370 632 22 272 (Vilnius);
+370 652 02 331 (Panevėžys).

Sveikatos patikrų lokacijos

Šiauliai

Gumbinės g. 33C

Vilnius

Žemaitės g. 22

Panevėžys

P. Puzino g. 10

Internetinė registracija

Adresas, paslauga Internetinė registracija
Vilnius  
Žemaitės g. 22
Profilaktinis sveikatos tikrinimas

Pirmyn

Šiauliai  
Gumbinės g. 33C
C1 / C1E / C / CE / D1 / D1E / D / DE / T ir laivavedžio pažyma

Pirmyn

Gumbinės g. 33C
Kitos pažymos

Pirmyn

Panevėžys  
P. Puzino g. 10
Profilaktinis sveikatos tikrinimas

Pirmyn

Pažymų kainos

Vairuotojų sveikatos patikra Kaina, Eur Miestas, kuriame teikiama paslauga
AM / A1 / AB1 / B / BE kategorijų vairuotojų sveikatos tikrinimas 20,00 € Šiauliai Vilnius Panevėžys
C1 / C1E / C / CE / D1 / D1E / D / DE / T kategorijų vairuotojų sveikatos tikrinimas 25,00 € Šiauliai Vilnius
   
Kitos sveikatos patikros Kaina, Eur Miestas, kuriame teikiama paslauga
Suaugusiųjų profilaktinis sveikatos tikrinimas 15,00 € Šiauliai Vilnius Panevėžys
Vaikų sveikatos tikrinimas ir pažymėjimo išrašymas (į mokyklą, į stovyklą) 14,00 € Šiauliai Panevėžys
Asmens, norinčio įsigyti ginklą, sveikatos tikrinimas ir pažymos išdavimas 34,00 € Šiauliai Panevėžys
Suaugusiųjų profilaktinis sveikatos tikrinimas ir vairuotojų sveikatos tikrinimas (AM / A1 / AB1 / B / BE kategorijų)* 23,00 € Šiauliai Vilnius Panevėžys
Suaugusiųjų profilaktinis sveikatos tikrinimas ir vairuotojų sveikatos tikrinimas (C1 / C1E / C / CE / D1 / D1E / D / DE / T kategorijų)** 28,00 € Šiauliai Vilnius
Suaugusiųjų profilaktinis sveikatos tikrinimas, vairuotojų sveikatos tikrinimas bei asmens, norinčio įsigyti ginklą, sveikatos tikrinimas ir pažymos išdavimas 55,00 € Šiauliai
Vidaus vandenų transporto specialisto bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžio sveikatos tikrinimas ir pažymos išdavimas 25,00 € Šiauliai
Sveikatos profilaktinis tikrinimas, kai pacientas neturi 027 formos iš šeimos gydytojo (atliekami kraujo tyrimai – BKT, gliukozė, cholesterolis) 10,00 € Šiauliai Vilnius Panevėžys
Vairuotojų sveikatos patikros pažymos dublikato išdavimas 6,00 € Šiauliai Vilnius Panevėžys
Pažymos iš psichikos sveikatos centro (prie kurio pacientas prisirašęs) užsakymas 3,00 € Šiauliai
Profilaktinis psichikos sveikatos patikrinimas (neturintiems pažymos ir neprisirašiusiems prie UAB Šiaulių psichikos sveikatos centro) 20,00 € Šiauliai
Gydytojo psichiatro patikra dėl ginklo (prisirašiusiems prie UAB „Rezus.lt“) 10,00 € Šiauliai
Gydytojo psichiatro patikra dėl ginklo (neprisirašiusiems prie UAB „Rezus.lt“) 30,00 € Šiauliai

* Už sveikatos patikrinimą mokama įprastinė kaina pagal kainoraštį ir 8,00 Eur papildomas mokestis už 1 grupės vairuotojų sveikatos tikrinimą.
** Už sveikatos patikrinimą mokama įprastinė kaina pagal kainoraštį ir 15,00 Eur papildomas mokestis už 2 grupės vairuotojų sveikatos tikrinimą.

Pažymų gavimo tvarka

Vairuotojams ir laivavedžiams
Ginklo įsigyjimui, naudojimui
Dirbantiesiems

VAIRUOTOJAMS IR LAIVAVEDŽIAMS

Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma reikalinga laikant vairavimo egzaminus bei keičiant vairuotojo pažymėjimą. Galiojančią pažymą reikia pristatyti į VĮ „Regitra“.

Pažymos išdavimui reikalingas kraujo tyrimas: kraujo grupės ABO ir Rh(D) nustatymas, tuo atveju, kai ji nėra įrašyta Jūsų asmens dokumente. Kraujo tyrimus atliekame vietoje, todėl Jums reikės tik priduoti kraują ir mes viską atliksime čia pat.

Pažyma skirstoma į dvi grupes pagal reikiamą vairuotojui kategoriją:
 1. Grupėje – A / A1 / A2 / AM / B / BE (mopedų, motociklų, lengvųjų automobilių ir lengvujų automobilių su priekaba) kategorijų vairuotojai. Šios grupės vairuotojai iki 55 metų amžiaus sveikatą privalo tikrintis kartą per 10 metų, 56 – 69 metų kartą per 5 metus, 70 – 79 metų kartą per 2 metus, senjorai nuo 80 metų katą per metus.
 2. Grupėje – C / C1 / C1E / CE / D / D1 / D1E / DE / T (sunkiųjų transporto priemonių, bei jų su priekabomis, troleibusų – „profesionalų“). Į šią grupę taip pat priskiriami dirbantys vairuotojais (taksi vairuotojai, sunkiosios technikos vairuotojai, greitosios medicinos pagalbos vairuotojai, mikro autobusų vairuotojai). Į šią grupę patenkantys vairuotojai sveikatą privalo tikrintis kartą per 2 metus.
Asmenys, norintys gauti vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, su savimi turi turėti:
 • Asmens tapatybės kortelę;
 • Vairuotojo pažymėjimą (jei sveikata tikrinama pakartotinai);
 • Psichiatro (psichikos sveikatos centro) pažymą*būtina turėti su savimi Vilniuje, Žemaitės g. 22
 • Asmens sveikatos istoriją (ambulatorinę kortelę) arba šeimos gydytojo išduotą formą Nr. 027/a.

Asmenims, kurie neturi išduotos šeimos gydytojo galiojančios formos Nr. 027/a (apie sveikatos būklę), ar klinika, kurioje pacientas užsiregistravęs yra ne Šiaulių mieste, taip pat, kurie neregistruoti Lietuvoje, privalomoji sveikatos patikra atliekama vietoje (atliekami tyrimai, elektrokardiograma).

* Asmenys, nežinantys, kuri psichiatrijos įstaiga jiems priklauso, kad gautų psichiatro išrašą, turėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją, kuris turėtų nukreipti.

Pranešame, kad galite užpildyti sutikimus ir klausimynus dviem būdais:
 1. Pirmasis būdas – užpildykite pateiktas sutikimų formas bei klausimynus ir atsiųskite skenuotus PDF formatu (el. paštu administracija@rezus.lt, Šiauliai arba vilnius.zemaites@kraujolaboratorija.lt, Vilnius) arba panevezys.puzino@kraujolaboratorija.lt, Panevėžys), arba užpildytus pristatyti į kliniką adresu Gumbinės g. 33c, Šiauliai arba Žemaitės g. 22, Vilnius arba P. Puzino g. 10, Panevėžys.
 2. Antrasis būdas – atvykite į kliniką adresu Gumbinės g. 33c, Šiauliai arba Žemaitės g. 22, Vilnius arba P. Puzino g. 10, Panevėžys ir pasirašykite pačioje klinikoje.
Dokumentai užpildymui:

GINKLO ĮSIGYJIMUI, NAUDOJIMUI

Norint gauti leidimą įsigyti šaunamąjį ginklą reikia atlikti profilaktinę sveikatos patikrą sveikatos priežiūros įstaigoje ir gauti šeimos gydytojo patvirtintą pažymą. Vėliau asmeniui reikia periodiškai tikrintis sveikatą įstatymų numatyta tvarka.

Asmenys, norintys gauti leidimą įsigyti ginklą, su savimi turi turėti:
 • Asmens tapatybės kortelę;
 • Asmens sveikatos istoriją (ambulatorinę kortelę) arba šeimos gydytojo išduotą formą Nr. 027/a už paskutiniųjų 10-ies metų laikotarpiu persirgtas ligas.

Asmenims, kurie neturi išduotos šeimos gydytojo galiojančios formos Nr. 027/a (apie sveikatos būklę), ar klinika, kurioje pacientas užsiregistravęs yra ne Šiaulių mieste, taip pat, kurie neregistruoti Lietuvoje privalomoji sveikatos patikra atliekama vietoje (atliekami tyrimai, elektrokardiograma).

Pranešame, kad galite užpildyti sutikimus ir klausimynus dviem būdais:
 1. Pirmasis būdas – užpildykite pateiktas sutikimų formas bei klausimynus ir atsiųskite skenuotus PDF formatu (el. paštu administracija@rezus.lt), arba užpildytus pristatyti į kliniką adresu Gumbinės g. 33c, Šiauliai.
 2. Antrasis būdas – atvykite į kliniką adresu Gumbinės g. 33c, Šiauliai ir pasirašykite pačioje klinikoje.
Dokumentai užpildymui:

DIRBANTIESIEMS

Darbuotojams reikalinga pažyma apie sveikatą, gydytojui nenurodžius kitos sveikatos tikrinimo datos, darbuotojo sveikata (esant lentelėje nurodytiems veiksniams), tikrinama 1 kartą per 2 metus.

Darbuotojams, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, darbuotojo sveikata tikrinama tikrinama 1 kartą per metus.

Darbuotojų sveikata tikrinama siekiant:
 • įvertinti, ar įsidarbinantys bei dirbantys asmenys gali dirbti konkretų darbą konkrečiomis darbo sąlygomis;
 • apsaugoti darbuotojų sveikatą nuo galimo profesinės rizikos veiksnių poveikio (traumų ir pan.);
 • išvengti ar kuo anksčiau diagnozuoti profesines ligas.

Atsisakymas tikrintis sveikatą, kai toks patikrinimas darbuotojui privalomas, yra šiurkštus darbo pareigų pažeidimas.

Darbuotojai, norintys gauti pažymą apie sveikatą turi turėti:
 • Asmens tapatybės kortelę;
 • Asmens sveikatos istoriją (ambulatorinę kortelę) arba šeimos gydytojo išduotą formą Nr. 027/a;
 • Darbdavio užpildytą asmens medicininę knygelę (Sveikatos pasą Nr. 048/a) arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos formą (Nr. 047/a).

Asmenims, kurie neturi išduotos šeimos gydytojo galiojančios formos Nr. 027/a (apie sveikatos būklę), ar klinika, kurioje pacientas užsiregistravęs yra ne Šiaulių mieste, taip pat, kurie neregistruoti Lietuvoje privalomoji sveikatos patikra atliekama vietoje (atliekami tyrimai, elektrokardiograma).

Pažymos išdavimui reikalinga plaučių rentgeno nuotrauka (padaryta ne vėliau kaip 1 m. laikotarpyje).

Pranešame, kad galite užpildyti sutikimus ir klausimynus dviem būdais:
 1. Pirmasis būdas – užpildykite pateiktas sutikimų formas bei klausimynus ir atsiųskite skenuotus PDF formatu (el. paštu administracija@rezus.lt, Šiauliai arba vilnius.zemaites@kraujolaboratorija.lt, Vilnius) arba panevezys.puzino@kraujolaboratorija.lt, Panevėžys), arba užpildytus pristatyti į kliniką adresu Gumbinės g. 33c, Šiauliai arba Žemaitės g. 22, Vilnius arba P. Puzino g. 10, Panevėžys.
 2. Antrasis būdas – atvykite į kliniką adresu Gumbinės g. 33c, Šiauliai arba Žemaitės g. 22, Vilnius arba P. Puzino g. 10, Panevėžys ir pasirašykite pačioje klinikoje.
Dokumentai užpildymui: